Laste ja noorte tervise edendamise eesmärgiks on:

  • tervisliku eluviisi kujundamine
  • tervise hoidmine ja tugevdamine
  • haigestumise ja krooniliste haiguste väljakujunemise vähendamine
  • igale lapsele võimetekohaseks arenguks vajalike tingimuste loomine

Mitte keegi ei ole sündinud teadmistega, kuidas teha elus tervislikke toiduvalikuid. Millal, mida ja kui palju peab sööma? Tervislik toitumine on oskus nagu iga teinegi – seda tuleb õppida ja õpetada.

Meie aitame luua lapsel ja noorukil tervisliku suhte toiduga ja tajuda tervisliku toitumise tähtsust kogu eluks.

Kuidas meie aitame?

  • Pakume toitumisseminare:
  • Tervisliku toitumise alused
  • Söömishäired
  • Pakume huviringe lastele ja noortele. Õpime mängimise ja joonistamise kaudu tervislikku toitumist. Valmistame koos süüa
  • Teeme meeleldi koostööd lasteaedade, koolide ja huvikeskuste personaliga